Son iki ayet hariç Medine döneminde, Peygamber Efendimizin irtihaline yakın bir zamanda inmiştir. 129 ayettir. Sure, adını Allah’ın kullarının tövbesini kabul edeceğini bildirdiği 104. ayetten almıştır. İlk ayette geçen “beraet” kelimesinden dolayı sûreye Berae sûresi adı da verilmiştir. Başında besmele olmayan tek suredir. Surenin başına besmelenin yazılmamış oluşunu bazı bilginler, onun bir önceki surenin devamı mahiyetinde oluşu ile açıklamışlardır. Surede başlıca, yaptıkları antlaşmalara bağlı kalmayan düşmanlarla ilişkilerin kesilmesi, antlaşmalara bağlı kalanlara karşı ise antlaşmalara bağlı kalınmasının gerekliliği; Tebük seferine hazırlık, Tebük seferi öncesi ve dönüşü sırasında münafıkların sergilediği iki yüzlü tavır, ehl-i kitapla ilişkiler, cizye ve zekat hükümleri, çölde yaşayan Arapların Kur’an talimatı karşısındaki tavırları, Kur’an’ın müslümanlar üzerinde oluşturduğu etki ve Hz. Peygamber’in müslümanlar adına duyduğu endişe söz konusu edilmektedir.

[zombify_post]