Mekke döneminde inmiştir. Kuvvetli görüşe göre, 91, 92, 93, 151, 152 ve 153. ayetler Medine’de inmiştir. 165 ayettir. Adını, 136, 138 ve 139. ayetlerde yer alan “el-En’am” kelimesinden almıştır. En’am, koyun, keçi, deve ve sığır cinsi ehli hayvanları ifade eden bir kelimedir. Surede başlıca tevhide, adalete, peygamberliğe, ahirete dair meseleler ile küfrün ve batıl inançların reddi ve bazı temel ahlak kuralları konu edilmektedir.

[zombify_post]